Kniha požadavků a námětů IS Krizkom

27. listopadu 2019

Kniha požadavků a námětů IS Krizkom

Vážené kolegyně, Vážení kolegové!

Vámi uplatněné požadavky a náměty směřující k vylepšení a zvýšení přívětivosti informačního systému IS Krizkom jsou zpracovávány a následně řešeny Odborem příprav pro krizové stavy SSHR. Aktuální informaci o uplatněných požadavcích a námětech naleznete zde.