Informační web systému Krizkom

Správa státních hmotných rezerv (dále jen SSHR) vyvíjí a provozuje modulární Informační systém krizové komunikace IS Krizkom. IS Krizkom je složen ze dvou samostatných modulů.

Modul Krizkom – KS slouží jako nástroj pro koordinaci a podporu procesů při řešení požadavků na věcné zdroje za krizových stavů , které orgány krizového řízení stanovené zákonem č. 240/2000 Sb. potřebují k překonání krizové situace nebo k odstranění jejich následků.

Modul Krizkom – MU slouží jako nástroj pro koordinaci a podporu procesů při řešení požadavků na státní hmotné rezervy (SHR) při mimořádných událostech podle § 4a, § 4c, § 4d a § 4i zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv.

Informační systém Krizkom umožňuje:

 • práci s daty podle územní nebo resortní příslušnosti,
 • poskytuje informace o státních hmotných rezervách,
 • zobrazuje informace o věcných zdrojích u podnikatelských subjektů zařazených do plánu nezbytných dodávek,
 • umožňuje jednotné a jednoznačné zpracování požadavku na věcné zdroje, automatizovaný souhrn požadavků, posuzování uplatněných požadavků (zjištění disponibility věcných zdrojů, které lze zajistit na daném stupni – ve správním obvodu orgánu krizového řízení, nebo v jeho odborné působnosti),
 • zabezpečuje postoupení požadavků, které na daném stupni nelze zajistit, orgánu krizového řízení vyššího stupně,
 • poskytuje notifikace (upozornění) o potřebě řešit požadavek na věcné zdroje (SMS, e-mail),
 • průběžně informuje každý článek řízení o stavu řešení požadavku, který uplatnil na vyšším stupni,
 • propojuje KŠ ORP, KŠ krajů, KŠ ÚSÚ, ÚKŠ a ochraňovatele SHR a umožňuje vzájemnou komunikaci,
 • komunikaci mezi OPS ÚKŠ a resorty (členy OPS ÚKŠ ),
 • realizuje předávání požadavku k řešení garantujícímu ÚSÚ a součinnostnímu ÚSÚ,
 • umožňuje přijmout návrh řešení od garantujícího ÚSÚ a informuje o řešení žadatele a orgány krizového řízení, které se na řešení požadavku podílely,
 • systém umožní poskytnout informaci o nabízené humanitární pomoci nebo materiální zahraniční humanitární pomoci orgánům krizového řízení,
 • adekvátní ochranu dat.