Kontakty

Provozovatel
Správa státních hmotných rezerv (SSHR)

Správce IS + provozní zabezpečení IS

Věcný garant IS

Správa státních hmotných rezerv, Odbor příprav pro krizové stavy (OPKS)

Ing. Miloslav Novák (ředitel OPKS, vedoucí odborné pracovní skupiny ÚKŠ pro zabezpečení věcných zdrojů)
tel.: 244 095 317
e-mail: mnovak@sshr.cz

Ing. Martina Syručková (koordinátor rozvoje IS Krizkom, správa účtů, školení a podpora uživatelů)
tel.: 244 095 251
e-mail: msyruckova@sshr.cz

Ing. Bohdan Pavelka (vedoucí Oddělení řízení hospodářských opatření)
tel.: 244 095 311
e-mail: bpavelka@sshr.cz

U požadavků na založení nového uživatelského účtu, neopomeňte připojit souhlas nového uživatele se zpracováním osobních údajů. Vzor formuláře naleznete zde.

Požadavky na založení účtu zasílejte na adresu: msyruckova@sshr.cz

Provozní garant IS

Správa státních hmotných rezerv, Odbor informatiky (OI)

Ing. Miroslav Hodura (technická podpora uživatelů, správa účtů)
tel.: 244 095 427
e-mail: mhodura@sshr.cz

Prosíme uživatele IS KRIZKOM, aby se na kontakty podpory  obraceli  především prostřednictvím e-mailu. Telefonické kontakty používejte v krajních případech nouze. Děkujeme za pochopení, i tak se Vaše zpráva dostane do správných rukou. Pokud bude problém naléhavý, budete našim prostřednictvím informováni o stavu jeho řešení.