Základní informace

Informace o použitých číselnících

Všichni uživatelé IS Krizkom by měli využívat číselník nezbytných dodávek při klasifikaci požadavků na věcné zdroje. V případě, že požadavek není možné klasifikovat standardizovaným způsobem je možné využít text číselníku státních hmotných rezerv nebo popis požadavku pomocí textu.

Číselník nezbytných dodávek
Číselník věcného užití

Číselník státních hmotných rezerv
Číselník účelu užití

Číselník krajů
Číselník označení krajů podle NUTS (Nomenklatury územních statistických jednotek) využívaný v systému např. pro identifikaci žadatele při uplatnění požadavku na věcné zdroje.

Číselník ORP
Číselník označení obecních úřadů obcí s rozšířenou působnosti (ORP) podle NUTS (Nomenklatury územních statistických jednotek) využívaný v systému např. pro identifikaci žadatele při uplatnění požadavku na věcné zdroje (údaj za označením kraje)).

Číselník ÚSÚ
Číselník označení ministerstev a jiných ústředních správních orgánů (ÚSÚ) podle označení kapitoly státního rozpočtu (viz zákon o státním rozpočtu ČR) využívaný v systému např. pro identifikaci žadatele při uplatnění požadavku na věcné zdroje.