Aktuality

Na této stránce jsou uživatelé IS Krizkom informování o změnách na informačním webu a o aktuálních problémech a potřebách vzniklých při provozu IS Krizkom

V pátek 26. července 2019 dojde mezi 1:00  –  14:00 hodin k technologické odstávce IS Krizkom v délce trvání cca 2 hodiny. 

18. 12. 2018

Na záložce „Ochrana osobních údajů“ byla zveřejněna zásadní informace k udělování souhlasu s používáním osobních údajů v rámci IS Krizkom.

29. 11. 2018

Na záložce školení byly zveřejněny informace o termínech školení IS Krizkom, která budou pořádána v I.čtvrtletí 2019.

31. 5. 2018

Na stránce Dokumentace byla zveřejněna Informace ředitele OPKS o nakládání s osobními údaji v rámci IS Krizkom.

10. 1. 2018

Dne 10. ledna 2018 byl ukončen provoz staré verze IS Krizkom 2014.

Tímto dnem byl zahájen rutinní provoz nové verze IS Krizkom 2017.

8. 1. 2018

Byly zveřejněny letošní termíny školení IS Krizkom 2017. Počet volných míst na jednotlivých školeních je aktualizován.

1. 9. 2017

Dochází ke změně pracovního postupu při zakládání nových uživatelů do IS Krizkom. Pokyny pro administrátory ze všech úrovní KŘ naleznete na záložce Provozní informace.

31. 8. 2017

Byly překlopeny účty uživatelů ze staré verze IS Krizkom do nové verze IS Krizkom 2017.

25. 7. 2017

Byly zveřejněny termíny školení IS Krizkom 2017. Počet volných míst na jednotlivých školeních je denně aktualizován.

6. 6. 2017

Bylo zasláno souhlasné stanovisko ředitele OPKS k převzetí nové verze IS Krizkom 2017.

17. 8. 2016

V souladu s č.j.:00103/16-SSHR/OPH-korj „Zaměření plnění úkolů pro právnické a podnikající fyzické osoby v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy v roce 2016“ (8. vybrané činnosti v oblasti HOPKS – kalendářní část, poř. č. 16), bude v rámci cvičení ZDROJE 2016 ve dnech 08. a 09.11.2016 provedeno praktické prověřování využití IS Krizkom k vyžadování a řešení požadavků na věcné zdroje (Prověrka 3/2016).

20. 5. 2016

V souladu s č.j.:00103/16-SSHR/OPH-korj „Zaměření plnění úkolů pro právnické a podnikající fyzické osoby v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy v roce 2016“ (8. vybrané činnosti v oblasti HOPKS – kalendářní část, poř. č. 16), bude dne 21.06.2016 provedeno praktické prověřování využití IS Krizkom k vyžadování a řešení požadavků na věcné zdroje (Prověrka 2/2016).

29. 3. 2016

V souladu s č.j.:00103/16-SSHR/OPH-korj „Zaměření plnění úkolů pro právnické a podnikající fyzické osoby v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy v roce 2016“ (8. vybrané činnosti v oblasti HOPKS – kalendářní část, poř. č. 16), bude dne 05.04.2016 provedeno praktické prověřování využití IS Krizkom k vyžadování a řešení požadavků na věcné zdroje (Prověrka 1/2016).

17. 2. 2015

Dne 17.2.2015 byla implementována nová funkcionalita, která umožňuje uživatelům, jenž zakládají cvičné krize „zapnout“ vyrozumění o založení krize (SMS a emailové notifikace) v IS Krizkom. Návod zde.

7. 2. 2014

Byla implementována nová verze IS Krizkom po realizaci rozvoje informačního systému v roce 2013. Současně byla zveřejněna nová uživatelská dokumentace, která je dostupná zde. Žádáme uživatelé IS Krizkom, aby do svého proškolení v obsluze nových funkcí aplikace omezili využívání IS Krizkom.

20. 9. 2012

Na základě zhodnocení uživatelských problémů byly aktualizovány stránky vnořené pod odkazem „Pomoc uživatelům“. Byla aktualizována stránka  „Webový prohlížeč“, která obsahuje stručné podmínky pro přístup do IS Krizkom (odkaz na stránku zde). Současně byl na stránku „Nejčastější problémy“  umístěn odkaz do uživatelské dokumentace, kde se uvedená problematika řeší (odkaz na stránku zde).

1. 3. 2012

Dnem  1. 3. 2012 byl Informační systém krizové komunikace – IS Krizkom zaveden do rutinního provozu.

IS Krizkom  informačně podporuje jednotný postup orgánů krizového řízení při vyžadování věcných zdrojů za krizové situace v souladu s dokumentem „Metodika pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace“, schváleným Usnesení vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 14.

Podrobnější informace pro uživatele k obsluze a využití systému jsou uvedeny v uživatelské dokumentaci, která je dostupná na Informačním webu IS Krizkom z menu Dokumentace. Práva a povinnosti Věcných garantů, Správců a zásady pro provozování IS Krizkom jsou pro potřebu provozovatele systému – Správy státních hmotných rezerv stanoveny v Provozním řádu IS Krizkom.