Aktuality

Na této stránce jsou uživatelé IS Krizkom informování o změnách na informačním webu a o aktuálních problémech a potřebách vzniklých při provozu IS Krizkom

3. 1. 2024

Na záložce Školení byly zveřejněny informace o termínech školení IS Krizkom, která budou pořádána v I. čtvrtletí 2024.

4. 5. 2021
Z důvodu aktuální epidemiologické situace a aktivnímu provozu IS KRIZKOM bylo rozhodnuto, že se školení IS KRIZKOM, v květnovém termínu, konat nebude.

Dle dalšího vývoje situace budou v průběhu roku vybrány termíny náhradní, o kterých budete s dostatečným předstihem informováni.

Děkujeme za pochopení.

4. 3. 2021

Z důvodu aktuální epidemiologické situace a vyhlášeného nouzového stavu bylo rozhodnuto, že se školení IS KRIZKOM, v březnovém termínu, konat nebude.

Dle dalšího vývoje situace budou v průběhu roku vybrány termíny náhradní, o kterých budete s dostatečným předstihem informováni.

Děkujeme za pochopení.

1. 2. 2021

Z důvodu epidemiologické situace a vyhlášeného „Nouzového stavu“, byla zrušena všechna školení IS KRIZKOM, která se měla konat v únoru 2021.

Zájemci mohou využít březnové, nebo květnové termíny uvedené pod odkazem „ŠKOLENÍ“.

Děkujeme za pochopení

3. 2. 2020

Ve dnech 10., 11., 12. a 18. února 2020 budou probíhat školení modulu Krizkom KS.

Ve dnech 12., 13. a 18. února 2020 budou probíhat školení modulu Krizkom MU.

29. 1. 2020

Dne 31. ledna 2020 bude v časovém rozmezí 0:00 – 8:00 hodin prováděna aktualizace software. V uvedeném časovém rozmezí bude docházet ke krátkým výpadků dostupnosti obou modulů IS Krizkom. Za případné problémy se předem omlouváme.

13. 1. 2020

Do kalendáře rezervací byly vloženy všechny aktuálně známé termíny školení a cvičení uživatelů. Při plánování cvičení Krajských úřadů berte, prosím ohled na obsazenost těchto termínů.

4. 12. 2019

Dne 2. prosince 2019 byl zahájen aktivní provoz samostatného modulu IS Krizkom pro poskytování SHR při mimořádných událostech Krizkom MU.

29. listopadu 2019 byla v obou modulech IS Krizkom (Krizkom KS i Krizkom MU) aktualizována uživatelská dokumentace.

27. 11. 2019

Na záložce školení byly zveřejněny informace o termínech školení IS Krizkom, která budou pořádána v I.čtvrtletí 2020.

18. 12. 2018

Na záložce „Ochrana osobních údajů“ byla zveřejněna zásadní informace k udělování souhlasu s používáním osobních údajů v rámci IS Krizkom.

31. 5. 2018

Na stránce Dokumentace byla zveřejněna Informace ředitele OPKS o nakládání s osobními údaji v rámci IS Krizkom.

10. 1. 2018

Dne 10. ledna 2018 byl ukončen provoz staré verze IS Krizkom 2014.

Tímto dnem byl zahájen rutinní provoz nové verze IS Krizkom 2017.

6. 6. 2017

Bylo zasláno souhlasné stanovisko ředitele OPKS k převzetí nové verze IS Krizkom 2017.

1. 3. 2012

Dnem  1. 3. 2012 byl Informační systém krizové komunikace – IS Krizkom zaveden do rutinního provozu.

IS Krizkom  informačně podporuje jednotný postup orgánů krizového řízení při vyžadování věcných zdrojů za krizové situace v souladu s dokumentem „Metodika pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace“, schváleným Usnesení vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 14.

Podrobnější informace pro uživatele k obsluze a využití systému jsou uvedeny v uživatelské dokumentaci, která je dostupná na Informačním webu IS Krizkom z menu Dokumentace. Práva a povinnosti Věcných garantů, Správců a zásady pro provozování IS Krizkom jsou pro potřebu provozovatele systému – Správy státních hmotných rezerv stanoveny v Provozním řádu IS Krizkom.