Krizkom zaveden do rutinního provozu

Dnem  1. 3. 2012 byl Informační systém krizové komunikace – IS Krizkom zaveden do rutinního provozu.

IS Krizkom  informačně podporuje jednotný postup orgánů krizového řízení při vyžadování věcných zdrojů za krizové situace v souladu s dokumentem „Metodika pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace“, schváleným Usnesení vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 14.

Podrobnější informace pro uživatele k obsluze a využití systému jsou uvedeny v uživatelské dokumentaci, která je dostupná na Informačním webu IS Krizkom z menu Dokumentace. Práva a povinnosti Věcných garantů, Správců a zásady pro provozování IS Krizkom jsou pro potřebu provozovatele systému – Správy státních hmotných rezerv stanoveny v Provozním řádu IS Krizkom.