Dne 31. ledna 2020 bude v časovém rozmezí 0:00 – 8:00 hodin prováděna aktualizace software. V uvedeném časovém rozmezí bude docházet ke krátkým výpadků dostupnosti obou modulů IS Krizkom. Za případné problémy se předem omlouváme.