Tisknout stránku

Informační web systému Krizkom 

Logo informačního systému KRIZKOM

 

 

 

Správa státních hmotných rezerv (dále jen SSHR) vyvíjí a provozuje Informační systém krizové komunikace - IS Krizkom jako nástroj pro koordinaci a podporu procesů při řešení požadavků na věcné zdroje za krizových stavů , které orgány krizového řízení stanovené zákonem č.  240/2000 Sb. potřebují k překonání krizové situace nebo k odstranění jejich následků.

 

Informační systém Krizkom umožňuje :

 • práci s daty podle územní nebo resortní příslušnosti a
 • poskytuje informace o státních hmotných rezervách,
 • zobrazuje informace o věcných zdrojích u podnikatelských subjektů zařazených do plánu nezbytných dodávek,
 • umožňuje jednotné a jednoznačné zpracování požadavku na věcné zdroje, automatizovaný souhrn  požadavků, posuzování uplatněných požadavků (zjištění disponibility věcných zdrojů, které lze zajistit na daném stupni – ve správním obvodu orgánu krizového řízení, nebo v jeho odborné působnosti),
 • zabezpečuje postoupení požadavků, které na daném stupni nelze zajistit, orgánu krizového řízení vyššího stupně,
 • poskytuje notifikace (upozornění) o potřebě řešit požadavek na věcné zdroje (SMS, e-mail),
 • průběžně informuje každý článek řízení o stavu řešení požadavku, který uplatnil na vyšším stupni,
 • propojuje KŠ ORP, KŠ krajů, KŠ ÚSÚ,  ÚKŠ a ochraňovatele SHR a umožňuje vzájemnou komunikaci
  komunikaci mezi OPS ÚKŠ a resorty (členy OPS ÚKŠ ),
 • realizuje předávání  požadavku k řešení garantujícímu ÚSÚ a součinnostnímu ÚSÚ, 
 • umožňuje přijmout návrh řešení od garantujícího ÚSÚ a informuje o řešení žadatele a orgány krizového řízení, které se na řešení požadavku podílely,
 • systém umožní poskytnout informaci o nabízené humanitární pomoci nebo materiální zahraniční humanitární pomoci orgánům krizového řízení,
 • adekvátní ochranu dat.