Tisknout stránku

Informační web systému Krizkom 

Logo informačního systému KRIZKOM

 

 

 

ADMINISTRÁTOŘI! Na záložce "Provozní informace" důležitý pokyn ke změnám pracovního postupu při zakládání nových uživatelských profilů. 

 

 

Správa státních hmotných rezerv (dále jen SSHR) vyvíjí a provozuje Informační systém krizové komunikace - IS Krizkom jako nástroj pro koordinaci a podporu procesů při řešení požadavků na věcné zdroje za krizových stavů , které orgány krizového řízení stanovené zákonem č.  240/2000 Sb. potřebují k překonání krizové situace nebo k odstranění jejich následků.

 

Informační systém Krizkom umožňuje :

 • práci s daty podle územní nebo resortní příslušnosti a
 • poskytuje informace o státních hmotných rezervách,
 • zobrazuje informace o věcných zdrojích u podnikatelských subjektů zařazených do plánu nezbytných dodávek,
 • umožňuje jednotné a jednoznačné zpracování požadavku na věcné zdroje, automatizovaný souhrn  požadavků, posuzování uplatněných požadavků (zjištění disponibility věcných zdrojů, které lze zajistit na daném stupni – ve správním obvodu orgánu krizového řízení, nebo v jeho odborné působnosti),
 • zabezpečuje postoupení požadavků, které na daném stupni nelze zajistit, orgánu krizového řízení vyššího stupně,
 • poskytuje notifikace (upozornění) o potřebě řešit požadavek na věcné zdroje (SMS, e-mail),
 • průběžně informuje každý článek řízení o stavu řešení požadavku, který uplatnil na vyšším stupni,
 • propojuje KŠ ORP, KŠ krajů, KŠ ÚSÚ,  ÚKŠ a ochraňovatele SHR a umožňuje vzájemnou komunikaci
  komunikaci mezi OPS ÚKŠ a resorty (členy OPS ÚKŠ ),
 • realizuje předávání  požadavku k řešení garantujícímu ÚSÚ a součinnostnímu ÚSÚ, 
 • umožňuje přijmout návrh řešení od garantujícího ÚSÚ a informuje o řešení žadatele a orgány krizového řízení, které se na řešení požadavku podílely,
 • systém umožní poskytnout informaci o nabízené humanitární pomoci nebo materiální zahraniční humanitární pomoci orgánům krizového řízení,
 • adekvátní ochranu dat.