Tisknout stránku

Informace o použitých číselnících 

 

Všichni uživatelé IS Krizkom by měli využívat číselník nezbytných dodávek při klasifikaci požadavků na věcné zdroje. V případě, že požadavek není možné klasifikovat standardizovaným způsobem je možné využít text číselníku státních hmotných rezerv nebo popis požadavku pomocí textu.

 

       Číselník nezbytných dodávek  

       Číselník věcného užití

 

       Číselník státních hmotných rezerv 

       Číselník účelu užití

 

       Číselník krajů   

       Číselník označení krajů podle NUTS

       (Nomenklatury územních statistických jednotek) využívaný v systému např. pro identifikaci žadatele

       při uplatnění požadavku na věcné zdroje

 

       Číselník ORP  

       Číselník označení obecních úřadů obcí s rozšířenou působnosti (ORP) podle NUTS

       (Nomenklatury územních statistických jednotek) využívaný v systému např. pro identifikaci žadatele

       při uplatnění požadavku na věcné zdroje (údaj za označením kraje)

 

       Číselník ÚSÚ  

       Číselník označení ministerstev a jiných ústředních správních orgánů (ÚSÚ)

       podle označení kapitoly státního rozpočtu (viz zákon o státním rozpočtu ČR)

       využívaný v systému např. pro identifikaci žadatele při uplatnění požadavku na věcné zdroje

 

Užitečné odkazy