Tisknout stránku

Aktuality 

 

Na této stránce jsou uživatelé IS Krizkom informování o změnách na informačním webu a o aktuálních problémech a potřebách vzniklých při provozu IS Krizkom

 

 

Datum:                                                         Informace:

 

24.3.2017 

Správou státních hmotných rezerv dosud nebyla převzata nová verze IS Krizkom 2017 od Dodavatele.  Vzhledem k tomu je nezbytné zrušit všechna školení pro uživatele tohoto informačního systému plánovaná na období duben - květen 2017.

 

Nové termíny školení uživatelů IS Krizkom 2017 budou zveřejněny na Informačním webu IS Krizkom (http://krizkom.cz) a budeme Vás o nich informovat zasláním e-mailové zprávy.

 

Omlouváme se za vzniklé potíže!

17.8.2016

V souladu s č.j.:00103/16-SSHR/OPH-korj „Zaměření plnění úkolů pro právnické
a podnikající fyzické osoby v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy v roce 2016“ (8. vybrané činnosti v oblasti HOPKS - kalendářní část, poř. č. 16),
bude v rámci cvičení ZDROJE 2016 ve dnech 08. a 09.11.2016 provedeno praktické prověřování využití IS Krizkom k vyžadování a řešení požadavků na věcné zdroje (Prověrka 3/2016).

20.5.2016

V souladu s č.j.:00103/16-SSHR/OPH-korj „Zaměření plnění úkolů pro právnické
a podnikající fyzické osoby v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy v roce 2016“ (8. vybrané činnosti v oblasti HOPKS - kalendářní část, poř. č. 16),
bude dne 21.06.2016 provedeno praktické prověřování využití IS Krizkom k vyžadování a řešení požadavků na věcné zdroje (Prověrka 2/2016).

29.3.2016

V souladu s č.j.:00103/16-SSHR/OPH-korj „Zaměření plnění úkolů pro právnické
a podnikající fyzické osoby v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy v roce 2016“ (8. vybrané činnosti v oblasti HOPKS - kalendářní část, poř. č. 16),
bude dne 05.04.2016 provedeno praktické prověřování využití IS Krizkom k vyžadování a řešení požadavků na věcné zdroje (Prověrka 1/2016).

12.6.2015

Dne 14.6.2015 od 12:00 hod. do 15.6.2015 08:30 hod. proběhne technologická odstávka IS Krizkom.

22.4.2015

Dne 23.4.2015 od 16:00 hod. do 24.4.2015 08:00 hod. proběhne technologická odstávka IS Krizkom.

17.2.2015

Dne 17.2.2015 byla implementována nová funkcionalita, která umožňuje uživatelům, jenž zakládají cvičné krize „zapnout“ vyrozumění o založení krize ( SMS a emailové notifikace) v IS Krizkom. Návod zde .

26.2.2014

Dne 27.2.2014 v době od 17:00 hod. do 22:00 hod. proběhne technologická odstávka IS Krizkom.

7.2.2014

Byla implementována nová verze IS Krizkom po realizaci rozvoje informačního systému v roce 2013. Současně byla zveřejněna nová uživatelská dokumentace, která je dostupná zde. Žádáme uživatelé IS Krizkom, aby do svého proškolení v obsluze nových funkcí aplikace omezili využívání IS Krizkom.

27.1.2014

V době od 28.1.2014 07:00 hod. do 2.2.2014  24:00 hod. budou prováděny technologické úpravy provozního prostředí IS Krizkom. Žádáme uživatelé IS Krizkom, aby v uvedené době omezili využívání aplikace.

11.12.2013

Dne 13.12.2013 v době od 14:00 hod. do 19:00 hod. proběhne technologická odstávka IS Krizkom.

10.12.2013

Dne 10.12.2013 v době od 17:00 hod. do 18:00 hod. proběhne technologická odstávka IS Krizkom.

3.12.2013

Dne 4.12.2013 v době od 17:00 hod. do 24:00 hod. proběhne technologická odstávka IS Krizkom.

20.11.2013

Dne 23.11.2013 v době od 07:00 hod. do 24.11.2013 24:00 hod. proběhne technologická odstávka IS Krizkom.

20.11.2013

Dne 21.11.2013 v době od 17:00 hod. do 24:00 hod. proběhne technologická odstávka IS Krizkom.

23.10.2013

Dne 23.10.2013 v době od 19:00 hod. do 24:00 hod. proběhne technologická odstávka IS Krizkom.

17.10.2013

Dne 18.10.2013 v době od 16:00 hod. do 19.10.2013 12:00 hod. proběhne technologická odstávka IS Krizkom.

12.9.2013

Dne 13.9.2013 v době od 16:00 hod. do 24:00 hod. proběhne technologická odstávka IS Krizkom.

22.1.2013

Dne 22.1.2013 v době od 16:00 hod. do 24:00 hod. proběhne technologická odstávka IS Krizkom.

 

19.10.2012

Dne 19.10.2012 byla aktualizována Uživatelská dokumentace pro uživatele IS Krizkom na všech stupních krizového řízení. Dokumentace je dostupná zde.

 20.9.2012

Na základě zhodnocení uživatelských problémů byly aktualizovány stránky vnořené pod odkazem „Pomoc uživatelům". Byla aktualizována stránka  „Webový prohlížeč", která obsahuje stručné podmínky pro přístup do IS Krizkom (odkaz na stránku zde). Současně byl na stránku „Nejčastější problémy"  umístěn odkaz do uživatelské dokumentace, kde se uvedená problematika řeší (odkaz na stránku zde). 

 

1.3.2012

Dnem  1. 3. 2012 byl Informační systém krizové komunikace - IS Krizkom zaveden do rutinního provozu.

 
IS Krizkom  informačně podporuje jednotný postup orgánů krizového řízení při vyžadování věcných zdrojů za krizové situace v souladu s dokumentem „Metodika pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace", schváleným Usnesení vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 14.

 
Podrobnější informace pro uživatele k obsluze a využití systému jsou uvedeny v uživatelské dokumentaci, která je dostupná na Informačním webu IS Krizkom z menu Dokumentace. Práva a povinnosti Věcných garantů, Správců a zásady pro provozování IS Krizkom jsou pro potřebu provozovatele systému – Správy státních hmotných rezerv stanoveny v Provozním řádu IS Krizkom.